Socialdemokratiet i Allerød

Kommunalvalg 2021

Klik her for at se præsentationsvideoer af kandidaterne

Socialdemokratiet i Allerød er både engageret i lokalpolitik og landspolitik. På begge niveauer arbejder vi for udvikling og bevarelse af den danske velfærdsstat. Med trygge og udviklende tilbud til alle børn og unge, og med sundhed og sikkerhed for alle borgere skaber vi det bedste samfund. Det gælder daginstitutioner, skoler, hjemmepleje, plejecentre og sundhedsvæsenet.Kommunalbestyrelsesgruppen Vi prioriterer denne kernevelfærd højt.

Vi ønsker også at værne om kulturelle og miljømæssige tilbud og værdier. For det hører med til et godt liv at kunne glæde sig over kulturelle oplevelser lige som de fleste ønsker at bidrage til bedre miljø- og klimaforhold.

Der er mange hensyn at tage, og nogle gange kan vi ikke det hele. Sådan er det i privatlivet, i kommuner og stat og på globalt plan. Her er vi socialdemokrater ikke bange for at tage et medansvar. Jo flere der deltager aktivt i diskussionerne og demokratiet, desto bedre.

Har du lyst til at blive en del af os? Så tryk på medlemskab og tast dine data ind. Vi glæder os til at sige velkommen til dig.