Af: Miki Dam Larsen (S), viceborgmester, formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Nicolai Pallisborg (S), medlem af Børne- og skoleudvalget

I den nye del af Blovstrød er der nu skabt en spændende bydel med et varieret udbud af boliger. De nødvendige institutionspladser er etableret og en gennemgribende ombygning af Blovstrød Skole er på tegnebrættet og budgettet.

Men ét problem er ikke løst tilfredsstillende: En sikker skolevej.

Alt for mange børn har dagligt brug for at krydse Kongevejen for at komme i skole eller dagtilbud. Oprindeligt forestillede vi os, at skolepatruljer og trafiklys kunne tackle den udfordring. Men i bagklogskabens klare lys kan vi konstatere, at det er ikke godt nok. Særligt i morgentimerne er trafikken på Kongevejen meget intens. Det skaber utryghed blandt de forældre, der skal sende de små børn i skole alene. Mange forældre vælger derfor at køre børnene i bil frem for at lade dem gå eller cykle selv.

Det problem skal løses. Vores mål er at etablere en sikker krydsning af Kongevejen i form af en tunnel eller cykelbro. Der har været talt om det længe – men vi har ikke kunnet finde finansiering til det.

Socialdemokratiet foreslår derfor, at vi finder en ”pakkeløsning” for Blovstrød, hvor kommunen sælger et areal nord for Sortemosevej (overfor XL-byg) til seniorboliger/bofællesskab. Salgsprovenuet lægges i en pulje til at finansiere en sikker krydsning af Kongevejen. Denne løsning bidrager også til, at Blovstrød bliver en mere sammenhængende by.

Vi foreslår også, at man udlægger resten af Ny Allerødgaards jorder til natur. Det kunne være som høslæts natur med levende hegn med stier, hvor folk kan færdes. Den konkrete planlægning af et sådant areal kan f.eks. ske i samarbejde mellem kommunen, beboerne og Danmarks Naturfredningsforening.

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for, at byrådet går videre med en sådan løsning. Det kræver naturligvis overvejelser og detailplanlægning, og finansieringen skal være helt på plads, før en sikker krydsning kan realiseres. Det kommer til at tage noget tid – anderledes kan det ikke være.

Men lad komme i gang og se om vi sammen med beboerne i Blovstrød kan få sat prikken over i’et i udviklingen af Blovstrød – i øvrigt til glæde for alle kommunens borgere.