Alice SilkjærAlice Silkjær
Byrådskandidat for Socialdemokratiet, Allerød.

Allerød er den eneste kommune i Nordsjælland, der ikke har et Frivilligcenter. Jeg er inspireret af det landsdækkende koncept for frivillighed og selvhjælp, og jeg vil gøre hvad jeg kan, for at der bliver etableret et frivilligcenter også i Allerød. Jeg vil medvirke til et stærkt samarbejde foreninger imellem. De mange større og mindre grupper og foreninger, har brug for at sted at være. Ved at have et fælles sted at kunne mødes og gøre brug af fællesfaciliteter giver tillige en dynamik og udveksling, som er nyttig. Jeg ved, der er mange uudnyttede muligheder.

Frivillige medvirker til at styrke netværk og fællesskaber. Vi ved at et svagt netværk øger en persons sårbarhed og dermed indirekte også sygelighed med hyppigere besøg hos læger, fysioterapeuter, psykiater, hvorimod et godt netværk giver en person bedre mulighed for at klare belastninger og sygdom.

Jeg vil arbejde for, at alle får en mulighed gennem et frivilligt tilbud, fordi fællesskaber og netværk øger livskvaliteten for den enkelte. Derfor skal frivillige foreningers samarbejde styrkes gennem et frivilligcenter I Allerød.