Folketing og Region

FolketingRegion
Folketingskandidat i Rudersdal-kredsen

Miki Dam Larsen
Magnolievangen 72,
3450 Allerød
Tlf.: 6062 7981
Mail: mikl@alleroed.dk
Regionsrådsformand

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf: 38 66 51 00
Mail: formand@regionh.dk