Alice SilkjærAf Alice Silkjær
Byrådskandidat for S, Allerød

 Refleksion fra besøg på Friplejehjemmet Dagmars minde. Visitationskriteriet er demens. Institutionen er indrettet for beboere med demens. En del har også fysiske udfordringer. Plejehjemmets faste dagsrytme danner struktur og ramme, som hjælper den demente til at navigere i dagen. Fællessamlinger med højtlæsning, bevægelse og fysisk aktivitet prioriteres. En tur til den nærliggende skov i golfvognen for at gå tur. Haven er indrettet med gangstier og højbede, som sansehave med velkendte urter og frugter med små afgrænsede oaser og siddepladser rundt omkring. Der er forskellige dyrehold, som kontrolleres af fødevarestyrelsen, så regler overholdes.

På plejehjemmet udfyldes skemaer, og der føres tilsyn. Maden leveres udefra. Der er kontortid til administrative opgaver. Gennemsnitligt opholdstid for beboere er ca. 2 år. Et plejehjem med en bevidst tilgang til demente personer.

I Allerød skal vi lade os inspirere af gode ideer og gøre til vore egne. Som byrådspolitiker har man ansvaret for alle borgere i kommunen, som har behov for indsats. Mit fokus er klart – vi skal støtte op om arbejdet på de kommunale plejehjem for ansatte, beboere og pårørende. Små ændringer kan gøre en stor forskel.