Grundlovsmøde i optimismens tegn

Efter to års pause på grund af folketingsvalg og corona havde Socialdemokratiet i Allerød lørdag den 5. juni inviteret til grundlovsmøde i Bibliotekshaven. Humøret var højt. Det var godt endelig at kunne mødes igen og fejre demokratiet.

Viceborgmester Miki Dam Larsen og Jens Peter Steensen, kandidat for Socialdemokratiet til Regionsrådsvalget, holdt taler.

Jens Peter Steensen lagde i sin tale vægt på, at vi skal stå vagt om et godt offentligt sundhedssystem. Vi skal holde fast i fællesskabet og solidariteten.

Der er flere områder, der kalder på opmærksomhed.

I psykiatrien sker der for lidt. Der er afsat penge, men de er ikke for alvor kommet ud at arbejde. Fødselsområdet er blevet for meget fabrik og samlebånd. Der er behov for gennemtænkning af hele indsatsen. Der skal også gøres noget ved den store ulighed i sundhedssystemet. Der er skrevet nok rapporter. Der er nu brug for handling, der viser, hvor vi kan gøre en forskel for de svageste.

Vi kommer ikke uden om, at der skal prioriteres. Det forudsætter åbenhed og tæt dialog med borgerne. Det er derfor godt, at vi fik afværget den centralisering, som Løkke-regeringen lagde op til.

Miki Dam Larsen hyldede i sin grundlovstale det danske demokrati. Gennem fredelig demokratisk samtale, viljen til at indgå kompromisser og mange små skridt har vi gennemført de nødvendige forandringer og udviklet et velfungerende samfund baseret på stærke værdier.

Vi har fundet den gyldne middelvej. Vi har vist, at det er muligt at modernisere samfundet og samtidig holde fast i historien.

Der skal træffes mange svære valg. Vi har heldigvis en regering, der er parat til at træffe de vanskelige beslutninger.

Et område med store udfordringer er flygtninge- og immigrationsområdet. Vi ser ind i en fremtid, hvor der kommer et stort immigrationspres fra regioner med store årgange af unge, som ikke kan finde arbejde, og hvor klimaudfordringer fører til flere klimaflygtninge.

Den danske regering har erkendt denne udfordring og lægger derfor op til, at der skal ske gennemgribende forandringer af asylsystemet. Det er godt, men der er også brug for eftertænksomhed. Vi må ikke i vores iver efter at finde løsninger smide centrale værdier som solidaritet og humanisme over bord. Forandringer er nødvendige, men det bør ikke føre til, at vi henviser velfungerende flygtninge til at sidde passivt i udrejsecentre.