Jørgen Jensen

“Aktiv pensionist”

Opstiller til Allerød byråd 2021

Jeg er gift og har 3 voksne døtre og 6 børnebørn. Bor Nordvænget 35.

Jeg flyttede til Allerød i 1974, hvor jeg var aktiv socialdemokrat og kom til at sidde i det der dengang hed ligningskommissionen. Her oplevede jeg, der selv er socialrådgiver, at arbejde sammen med ældre majorer og generaler. Det var både lærerigt og sjovt.

Af familiemæssige grunde flyttede vi efter 10 år, men kom tilbage i 2001, hvor min kone og jeg flyttede sammen med min svigermor. Vi boede således i familiebofællesskab indtil min svigermor dør i 2011.

I de mellemliggende år boede vi også i et selvetableret bofællesskab med 19 andre familier. Det var en meget dejlig tid, ikke mindst for vore børn, som trivedes rigtig meget med de andre børn.

Jeg har arbejdet som socialrådgiver igennem  ca. 35 år i tæt samarbejde med det politiske niveau og med konkret arbejde inden for hele det sociale spektrum. Alt i alt synes jeg, at det giver mig gode forudsætninger for at arbejde politisk i en kommune.

I min pensionistalder er jeg fortsat aktiv amatørarkæolog. I de senere år har jeg været frivillig på Frilandsmuseet i Lyngby i Landsbylauget, hvor jeg, gennem det sociale fællesskab og arbejdet med gæsternes børn og deres bedsteforældre, har stor glæde af dette frivillige arbejde.

Der er ikke langt fra Frilandsmuseet til Dæmpegårds Venner, hvor jeg er medlem af bestyrelsen. Så foreningslivet ligger mig meget på sinde.

Mit arbejde som socialrådgiver har givet mig en mangfoldig indsigt i livets udfordringer, og det præger også det jeg vil have fokus på som politiker.

Her tænker jeg. F.eks. på ensomhed blandt børn og på de handicappedes vilkår.

Som tidligere medbygger af et bofællesskab vil jeg også arbejde for at forbedre rammerne for alle typer af bofællesskaber. Det mangler vi virkelig i Allerød.

Jeg vil kæmpe for, at rammerne for et socialt fællesskab bliver optimalt, ikke mindst i tiden efter at Corona´en har givet os livet tilbage.