AVibeke Højbjergf Vibeke Højbjerg
Byrådskandidat i Allerød for Socialdemokratiet
Høveltsbjergvej 8, 3450 Allerød

Allerød har en ambitiøs klimaplan, som kræver en indsats fra mange parter – borgere, erhverv, politikere, skoler, organisationer. Klimaplanen sætter retning for byggeri, energi- og vandforsyning, forbrug/dannelse og natur, og jeg synes virkelig, at byrådet har taget opgaven på sig. Klimakampen kan kun vindes gennem stærke partnerskaber, hvor vi som borgere skal tage ejerskab. Kommunen er den myndighed, der har den tætteste kontakt med borgernes liv. Det kan styrke beslutninger og opbakning i lokalsamfund, når tingene drøftes tæt på borgerne.

I Allerød har vi flere råd og udvalg, der skubber på den grønne udvikling: Grøn guide, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon20 rådet og Opgaveudvalget vedr. FN’s verdensmål.

Alle sammen gode og fornuftige grupper af relevante parter, som alle bidrager til at skubbe kommunen i en mere bæredygtig og klimavenlig retning. Det kunne dog også tyde på en vis knopskydning, og jeg kan godt frygte, at partnerskaberne bliver for usammenhængende. Jeg kunne også godt tænke mig, at borgerne var bedre repræsenteret.

Jeg vil derfor foreslå, at det kommende byråd tager en drøftelse af, hvordan disse råd og udvalg bedst organiseres, så vi sikrer en sammenhængende indsats tæt på borgere og erhverv. Det kræver store muskler at rulle Klimaplan 2020 ud.