Vibeke Højbjerg

“Med fokus på fællesskab og et trygt hverdagsliv”

Opstiller til Allerød byråd 2021

Jeg bliver 54 år til maj og er gift med miljøingeniør Lars Stern. Lars og jeg har tre børn. De to ældste (22 og 25 år) er flyttet hjemmefra, mens den yngste (18 år), der går i 2.G på Allerød gymnasium, forsat er hjemmeboende.

Jeg er opvokset i Blovstrød. Da vi selv fik børn i 1999, valgte vi at flytte til Allerød, som i vores øjne er et ideelt sted for en børnefamilie. Mine forældre har netop solgt deres hus i Blovstrød og den proces har vist mig, hvor svært det er – medmindre man er økonomisk velprivilegeret – at finde en egnet ældrebolig i kommunen.

Jeg er uddannet fødevareingeniør. Jeg startede min karriere med nogle år i den nordjyske fiskeindustri. De seneste 23 år har jeg arbejdet i Fødevareministeriet heraf 12 år som leder for en række kontrolenheder. Danske fødevarer og dansk fødevarekontrol har et stærkt brand i udlandet, og det er et stort privilegie at arbejde for sikre fødevarer. I mit job har jeg set og lært, at et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem private aktører og offentlige myndigheder er vejen frem. Noget jeg vil tage med mig ind i lokalpolitik.

Jeg har været aktiv i lokalpolitik i mange år; dog på lavt plus de seneste fire år, hvor jeg har færdiggjort en master i offentlig ledelse. Nu er jeg igen klar til at skrue op for aktiviteten, og der er meget at tage fat på.

Når jeg har fri er jeg aktiv i min nyttehave i Enghaven, læser aviser og bøger, laver mad eller tager en god politisk snak med børn og venner. Og så er vi rigtig gode til at bruge naturen omkring os – til gå-, cykel- og campingture.

For mig er politisk interesse det samme som at interessere sig for hverdagen – både for egen familie men især for det fællesskab, der gør Danmark til et rigt og trygt land at bo i. Og her mener jeg, at vi finder de bedste svar hos Socialdemokratiet.

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg være optaget at, at udvikling i kommunen bedst sker ved at inddrage og samarbejde med borgere, foreninger og organisationer. I en tid hvor økonomien er presset og ønskerne er mange, skal vi prioritere i fællesskab.

I byrådet vil jeg særligt være optaget af tre ting:

De bedste rammer for læring, trivsel og uddannelse for vores børn og unge: Vi skal sikre det rette antal pædagoger i børneinstitutionerne. Vi skal fremtidssikre skoler, så moderne undervisning er mulig. Vi skal satse på efteruddannelse af personalet. Og så skal vi skabe bedre rammer for et ungeråd.

En aktiv boligpolitik, der fremmer en varieret boligmasse og har respekt om de grønne områder i byerne: Når vi bygger nyt, er det vigtigt, at infrastrukturen følger med. Vi skal kunne færdes trygt på stier og veje, som fodgænger og cyklist. Vi skal skabe flere boliger til ældre, der ønsker at fraflytte eget hus, så der bliver plads til nye børnefamilier.

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd: Vi skal fastholde en aktiv bymidte og fremme aktiviteter i alle vores bysamfund bl.a. ved at stille faciliteter til rådighed for foreninger. Vi er omgivet af natur og bør udvikle flere rekreative områder, hvor natur og aktivitet kan mødes i fælles respekt.