Af Grethe Munk
Formand for socialdemokratiet i Allerød

Den 14. september havde John Jensen (herefter JJ) et debatindlæg om klima- og miljøpolitik. Han plæderer for at denne politik skal baseres på fornuft, videnskabelighed og realisme- og ikke ”feel good fornemmelser”. En ambition JJ ikke selv kan leve op til. Nu kommer der også hele tiden ny viden til og i øvrigt handler politik sig også om følelser. Det er jo derfor vi tit er uenige.

Indlægget handler i en køre om klima (CO2 udledning), drikkevand, landspolitik og kommunalpolitik (i dette tilfælde Allerød).

Om CO2 siger JJ at forskere er uenige om hvor stor den menneskabte udledning har været gennem de seneste 150 år. Det er rigtigt, men set med fornuftens briller uinteressant. For ingen seriøse forskere vil benægte at afbrænding af fossile brændstoffer udleder CO2. Seriøse forskere vil ej heller benægte at alle prognoser tyder på at en stadig større del af kloden bliver stadig mere ubeboelig med klimakatastrofer og sult til følge. Ulykkerne kan formindskes (ikke undgås) hvis udledningen af CO2 og andre drivhusgasser bremses. Og det er her fornuften skal sættes ind. For vi ved at det står i vores magt at mindske udledningen af drivhusgasser. Derfor skal vi gøre det hvad enten det nu er den ene eller den anden procent der er menneskeskabt.

Om drikkevandet forklarer JJ at drikkevandet ikke truer vore borgere, underforstået- at så behøver vi ikke bekymre os om det. En undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser at man i 53% af 30 drikkevandsboringer i Allerød har fundet pesticidrester, dog ingen over de tilladte grænseværdier. Ikke alarmerende på kort sigt, men fænomenet forventes at stige efterhånden som fortidens pesticidrester nærmer sig grundvandet. Det er derfor fornuftigt at arbejde på at nedbringe landbrugets forbrug af ukrudts- og insektbekæmpelsesmidler samt gødning.

For at sætte trumf på fortsætter JJ med at påstå at ” Danmarks vigtigste naturforvaltere og naturbeskyttere er landbruget”. Det er lodret forkert. Husdyrhold udleder drivhusgasser og kornmarker er rene ørkener uden nogen form for biodiversitet for nu at nævne almen viden.

Landbruget er stadig et vigtigt eksporterhverv og formentlig et af verdens bedste set med både klima- og naturbriller. Derfor skal vi undgå, at nedlæggelse af landbrugsarealer i Danmark blot erstattes af en mere skadelig produktion i andre lande. Ingen ønsker da heller at afskaffe Danmarks landbrug. Landbruget må bare bidrage, lige som alle andre dele af samfundet, til klimaindsatsen. Som bekendt en aktuel landspolitisk opgave.

Jeg er 100% enig med JJ i at Danmark bør samarbejde med andre lande om både klima- og miljøindsatsen. Men jeg kan ikke indse hvorfor Danmark ikke skulle gå foran, hvis vi kan. Men her bevæger vi os ind på den globale scene, hvilket ligger lige lovlig langt væk fra kommunalvalget i Allerød. Også her findes der ikke et videnskabeligt enkelt svar.